Ustaw menu w panelu administracyjnym

Kurs MBCL, czyli trening współczucia

1,100 

Kategoria:

Opis

Najbliższy kurs rozpoczyna się 27 kwietnia 2021 i kończy 22 czerwca 2021.
Spotkania będą się odbywać online co wtorek w godzinach 11:00-13:30 (czasu polskiego).

KURS MBCL (Mindfulness-Based Compassionate Living), czyli życie pełne współczucia w oparciu o uważność, to wyjątkowy kurs, który wspiera rozwój życzliwości i współczucia wobec siebie i innych – ze szczególnym uwzględnieniem momentów doświadczania trudnych emocji i wymagających sytuacji życiowych…

To kurs dla osób, które, minimum pół roku temu, przeszły pełen trening uważności w postaci kursu MBSR lub zbliżonego w swej konstrukcji kursu uważności, kontynuują swoją osobistą praktykę uważności i chcą ją dalej pogłębiać.

Czym jest współczucie? Podążając za definicją Paula Gilberta, to „zdolność do bycia wrażliwym na cierpienie własne i innych ludzi wraz z chęcią złagodzenia lub zażegnania tego cierpienia.”

Kurs MBCL opracowali Erik van den Brink i Frits Koster dla osób, które chcą nauczyć się, jak w zdrowy sposób radzić sobie z bólem, stresem i cierpieniem, w jakiejkolwiek formie: fizycznej, psychicznej, emocjonalnej lub relacyjnej. To kurs dla osób, które ukończyły kurs MBSR/MBCT lub ich odpowiednik, kontynuują własną praktykę uważności i mają motywację do pogłębiania wglądu w siebie samego, również w tym, co trudne.

Kurs MBCL składa się z 9 cotygodniowych spotkań trwających ok 2,5 godziny, w tym jednej z sesji praktyki w ciszy.

Kolejne spotkania pomagają pogłębić praktykę uważności i współczucia:
Spotkanie 1: Jak ewoluowaliśmy – system zagrożenia, popędu i ukojenia
Spotkanie 2: Zagrożenie i samowspółczucie
Spotkanie 3: Rozsupływanie pragnień i wzorców
Spotkanie 4: Ucieleśnianie współczucia
Spotkanie 5: Ja i inni – rozszerzanie kręgu
Spotkanie 6: Rozwijanie szczęścia
Spotkanie 7: Praktyka w ciszy, to spotkanie podczas którego będziemy mieli szansę praktykować wszystkie poznane dotąd medytacje, poszerzając je także o dodatkowe ćwiczenia. Będzie to wyjątkowa sposobność do utrwalenia i pogłębienia własnej praktyki.
Spotkanie 8: Wplatanie mądrości i współczucia w codzienne życie
Spotkanie 9: Życie sercem

Podczas kursu będziemy przyglądać się ważnym aspektom funkcjonowania ludzkiego mózgu, schematom, w które wpadamy, reakcjom naszych organizmów, a także, poprzez liczne praktyki medytacji uważności i współczucia, coraz lepiej rozumieć siebie, akceptować i przyjmować z tym wszystkim, co się w nas pojawia, powoli radzić sobie z tym, co trudne i rozwijać się, odnajdując siłę i niesamowitą moc w życzliwości i współczuciu do siebie i innych.

Top