mindfulness w komunikacji – pogłębiony kurs uważności

1,100 

Wiele osób doskonale czuje się w medytacji i bezpośrednio po niej, często jednak wyzwaniem jest zastosowanie mindfulness, gdy tylko wchodzimy w interakcje z innymi.

Kurs “Mindfulness w komunikacji” oferuje praktykę i dostarcza narzędzi, które mogą być wykorzystywane: do bardziej przemyślanej i autentycznej komunikacji, do nawiązywania głębszego kontaktu z innymi oraz do dalszego odkrywania, pogłębiania i tam, gdzie to możliwe, poprawy relacji z samym sobą i z ludźmi wokół nas.

W końcu jakość naszych relacji jest co najmniej tak samo ważna dla jakości naszego życia, jak nasza indywidualna praktyka mindfulness.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1100 zł

SKU: KG-KOMUNI Kategoria:

Kurs „Mindfulness w komunikacji” DMMC (Deepening Mindfulness & Mindful Communicating) jest szkoleniem pogłębiającym praktykę uważności, stworzonym w odpowiedzi na potrzebę kontynuacji i dalszego rozwoju praktyki po 8-tygodniowym podstawowym kursie mindfulness. Nie oznacza to jednak, że szkolenie jest przeznaczone tylko dla absolwentów kursów mindfulness. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby, które zostały wprowadzone do medytacji mindfulness w inny sposób lub praktykują np. jogę.

Kurs składa się z 6 spotkań – każde po 2 godziny 45 minut + dodatkowy dzień uważności dla chętnych.

Najbliższa edycja rozpoczyna się w drugiej połowie maja 2024 roku. Będziemy się spotykać na platformie Zoom co piątek w godzinach od 14:00 do 16:45 (czasu polskiego):

24.05.2024
31.05.2024
07.06.2024
14.06.2024
21.06.2024
28.06.2024
05.07.2024

Szkolenie daje możliwość pogłębienia uważności i redukcji stresu w formie medytacji, wykładów, eksploracji interpersonalnych i praktyk zorientowanych na ciało. Ważnym elementem szkolenia jest możliwość ćwiczenia uważności poza poduszką medytacyjną.

Trening opiera się na integralnym spojrzeniu na człowieka, w którym nasz umysł i nastroje, nasze ciało, świadomość ciała i fizjologia, a także nasze relacje i sposób, w jaki się do nich odnosimy, są ze sobą powiązane. Szkolenie oferuje praktykę we wszystkich tych obszarach przełożonych na następujące cztery filary:

• Pogłębianie i poszerzanie umiejętności mindfulness
• Uważna komunikacja
• Rozwijanie świadomości ciała (interocepcja)
• Wzmacnianie systemu kojenia

Praktyki zostały wybrane tak, by za każdym razem dawać nową perspektywę tego, co możemy znaleźć w naszej komunikacji.

Wybrane ćwiczenia są bezpośrednio lub pośrednio oparte na praktyce mindfulness. Większość z nich jest praktyczna, niektóre dodatkowo opatrzone teorią. Żadna z praktyk nie ma jednak na celu sprawić, by nasza komunikacja stała się idealna i nie dążymy w nich do doskonałości. Warto mieć świadomość, że czasem nawet niewielka zmiana w komunikacji może przynieść znaczący efekt.

Szkolenie zawiera również ćwiczenia zaczerpnięte z następujących nurtów: Uważność w relacjach (Interpersonal Mindfulness Program), Komunikacja bez przemocy (NVC), Głębokie słuchanie (Deep Listening), Komunikacja w strefie zielonej (Greenzone Communication), Trening współczucia (Compassion) czy Trening komunikacji (Communication Training).

Okazuje się, że zasady większości tych nurtów pokrywają się z zasadami zawartymi w nurcie mindfulness, które można by streścić jako: obecność z otwartą, łagodną uwagą – na siebie, na innych i na otoczenie – bez osądzania. Gdy taki warunek zostanie spełniony, pojawia się przestrzeń na komunikację z większą uważnością, mądrością i współczuciem, której podstawą jest komunikowanie się z poziomu odczuwania doświadczeń zamiast ich interpretacji i z poziomu współczucia zamiast koncentrowania się wyłącznie na swoim „ja”. Elementy zaczerpnięte z różnych metod wzmacniają się wzajemnie i wzajemnie na siebie oddziałują.

Z wielkim przekonaniem możemy polecić ten wspaniały program, który łączy cenne elementy z różnych programów współczucia i komunikacji w praktyczny pogłębiony trening, dla osób już zaznajomionych z praktyką mindfulness. Szczególnie w tych czasach, kiedy łatwo tracimy połączenie z samym sobą i innymi, nauka uważnego mówienia i słuchania jest niezbędna.

Frits Koster & Jetty Heynekamp, nauczyciele uważności i współczucia,
autorzy książki “Sztuka uważnej komunikacji” (Boom, 2020)

Może spodoba się również…

Scroll to Top