Ustaw menu w panelu administracyjnym

WŁAŚCICIEL SERWISU

1.

Właścicielem Serwisu https://agnieszka-pawlowska.com/ (oraz serwisów występujących w ramach subdomen serwisu głównego) jest

Agnieszka Pawłowska
1 South Lodge
Circus Road
NW8 9ER London

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Agnieszka Pawłowska
1 South Lodge
Circus Road
NW8 9ER London,

zwany dalej „Administratorem”.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

3.

Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:

1. otrzymywaniem wiadomości na temat nowych treści na serwisie, np. poprzez newsletter
2. otrzymaniem informacji na temat oferty współpracy z Administratorem

4.

W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie
w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3,
takich jak np.

1. imię i nazwisko
2. numer telefonu
3. e-mail kontaktowy

5.

Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:

1. obsłużyć Twoje zapytanie ofertowe
2. obsłużyć Twoje zapytanie w innej sprawie, niż zapytanie ofertowe
3. dostarczyć Ci zamówione produkty, usługi lub treści
4. móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody)
5. komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia)

6.

W celu obsługi zapytania czy realizacji usługi Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.

1. firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia produktu, umowy lub innych materiałów)
2. podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe
(w celu kompetentnej obsługi Twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez Ciebie produktu,
usługi lub treści)

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych
gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa
danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:

1. przetwarzane zgodnie z prawem
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami
3. merytorycznie poprawne oraz adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest
to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

8.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

USUNIĘCIE DANYCH

9.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych
do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych
z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych,
w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią
wiadomość pocztą elektroniczną na adres: a.pawlowska@zyjuwazniej.pl.
Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

10.

Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych w serwisie?
Napisz na adres: a.pawlowska@zyjuwazniej.pl.

Pliki cookies

1.

Serwis https://agnieszka-pawlowska.com/ (oraz jego subdomeny) wykorzystuje pliki cookies,
czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon),
które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich.

2.

Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe
(przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie).

3.

Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies
oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.

4.

Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie
może jednak spowodować, że serwis nie będzie działał poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić
znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.

5.

Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również
do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:

1. badania statystyk serwisu
2. udostępnienia możliwości logowania i utrzymania sesji, tj. uniknięcie konieczności
ponownego logowania się
3. rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego
4. badania preferencji użytkowników w celu dostosowania usług i produktów

Jeśli masz jakieś pytania związane z przetwarzaniem danych
przez naszą firmę napisz na adres: a.pawlowska@zyjuwazniej.pl.

Top