polityka prywatności

polityka prywatności

WŁAŚCICIEL SERWISU

1.

Właścicielem Serwisu https://agnieszka-pawlowska.com/ (oraz serwisów występujących w ramach subdomen serwisu głównego)

oraz administratorem Twoich danych osobowych jest:

Agnieszka Pawłowska
1 South Lodge
Circus Road
NW8 9ER London

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.

administrator może przetwarzać twoje dane w różnych celach, zależnie od tego, jaką aktywność podejmiesz w serwisie. To mogą być:

 1. przetwarzanie danych w celu wysyłania Ci wiadomości na temat nowych treści na serwisie, np. poprzez newsletter (podstawą prawną będzie umowa o dostarczanie treści cyfrowych)
 2. przetwarzanie danych w celu wysłania Ci informacji na temat oferty współpracy z administratorem, jeśli o nią zapytasz (podstawą prawną będzie uzasadniony interes administratora)
 3. przetwarzanie danych w celu realizacji umowy, np. gdy zamówisz coś w sklepie lub będziesz korzystać z usług oferowanych przez administratora (podstawą prawną będzie umowa lub działania zmierzające do jej zawarcia podjęte na Twoje żądanie)
 4. przetwarzanie danych w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze np. podatkowo-księgowych (podstawą prawną będzie nasz obowiązek prawny, który musimy spełnić)

Podanie danych osobowych w celu realizacji zamówień,  dostarczania newslettera i komunikacji marketingowej nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne, byśmy mogli zrealizować te cele.

 

3.

w związku z tym, administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług wymienionych w punkcie 3,
takich jak np.

 1. imię i nazwisko
  2. numer telefonu
  3. e-mail kontaktowy
 2. dane niezbędne do realizacji zamówienia

4.

twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:

 1. obsłużyć twoje zapytanie ofertowe
  2. obsłużyć twoje zapytanie w innej sprawie, niż zapytanie ofertowe
  3. dostarczyć ci zamówione produkty, usługi lub treści
  4. móc realizować komunikację marketingową, na którą wyraziłeś/aś zgodę (do czasu jej cofnięcia)
  5. komfortowo realizować współpracę objętą umową (do czasu jej wygaśnięcia)
 2. realizować obowiązki prawne ciążące na administratorze (np. podatkowo-księgowe)
 3. oraz przechowywać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

5.

w celu obsługi zapytania czy realizacji usługi lub uzasadnionego interesu administrator może przekazać twoje dane innym podmiotom, takim jak np.

 1. firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia produktu, umowy lub innych materiałów)
 2. podmiotom i podwykonawcom świadczącym usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi twojego zapytania lub realizacji zamówionej przez ciebie produktu, usługi lub treści)
 3. wszystkie podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 4. dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją komisji europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.

administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić ciebie i twoje dane i zapewnia, że są one:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
  3. merytorycznie poprawne oraz adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

7.

administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych

8.

przysługuje ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych
do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych
z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych,
w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

w celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać administratorowi odpowiednią
wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@agnieszka-pawlowska.com
przysługuje ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 rodo

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

9.

jeśli chcesz skontaktować się z administratorem twoich danych osobowych w serwisie?
napisz na adres: kontakt@agnieszka-pawlowska.com

Pliki cookies

1.

serwis https://agnieszka-pawlowska.com/ (oraz jego subdomeny) wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich.

2.

serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie).

Aktualna lista stosowanych na Stronie internetowej plików cookies dostępna jest za pośrednictwem paska cookie udostępnionego na Stronie internetowej.  

3.

przy wizycie w serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.

4.

Zgodę na stosowanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym możesz wyrazić za pomocą paska cookie udostępnionego na Stronie internetowej. Możesz to zrobić także za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na Twoim urządzeniu. W taki sam sposób możesz w każdej chwili swoją zgodę cofnąć lub zmienić jej zakres. 

Możesz również usunąć istniejące pliki cookies ze swojego urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz.

5.

cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:

 1. badania statystyk serwisu
  2. udostępnienia możliwości logowania i utrzymania sesji, tj. uniknięcie konieczności ponownego logowania się
  3. rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego
  4. badania preferencji użytkowników w celu dostosowania usług i produktów

jeśli masz jakieś pytania związane z przetwarzaniem danych przez naszą firmę napisz na adres: kontakt@agnieszka-pawlowska.com

 

 

Wersje archiwalne Polityki Prywatności:

 • Wersja Polityki Prywatności do 20.02.2023 tutaj

 

Scroll to Top