indywidualny kurs MBB

Mind-Body Bridging (MBB), czyli konkretne i proste narzędzia ułatwiające radzenie sobie z trudnymi emocjami.

Podczas silnego stresu nasz umysł odcina się od reakcji ciała oraz od sygnałów docierających przez zmysły. MBB to trening pomagający zrozumieć własne schematy myślowe, wyłapać myśli kryjące się za emocjami oraz ich znaczenie dla nas. Zwiększa także kontakt z własnym ciałem, które pomaga nam zauważać pojawiające się napięcie. Poprzez kontakt ze zmysłami, nazywanie myśli pojawiających się w głowie, dostrzeganie wymogów, które kierują naszymi reakcjami na zachodzące wydarzenia, możemy na nowo przejąć kontrolę nad własnym umysłem i naszymi działaniami.

Techniki Mind-Body Bridging w znacznym stopniu poprawiają także nasze relacje z innymi ludźmi. Poznając swoje wymogi dotyczące drugiego człowieka, często zauważamy ich absurdalność, a równocześnie zaczynamy sobie zdawać sprawę z wymogów, które kierują również zachowaniem innych. To pomaga podejść do pojawiających się nieporozumień z dużo większym dystansem i spokojem. Każdy z nas ma bowiem schematy według których działa pod wpływem stresu i nadmiernych emocji. Poznając je mamy szansę wpłynąć na ich zmianę.

Rysując mapy umysłu-ciała, a na nich myśli związane z trudnym wydarzeniem, zaczynamy dostrzegać, co dzieje się w naszej głowie, gdy ulegamy spięciu. Zauważamy myśli neutralne i te, które potęgują nasze reakcje fizjologiczne i behawioralne. Możemy sami zadecydować czy pozwolimy im przejąć dowodzenie. Przecież to tylko myśli…

W stresie zaczynamy działać automatycznie i często bez logicznych przesłanek. Przełączając się na doświadczenia zmysłowe, dajemy umysłowi możliwość odpoczynku i racjonalnego podejścia do zaistniałej sytuacji. Przestajemy być ofiarą i przejmujemy kontrolę nad tym, co dzieje się z nami.

Kurs MBB obejmuje 5 spotkań indywidualnych, podczas których pogłębiamy pracę z wewnętrznymi schematami, uczymy się rozbrajać ograniczające nas wymogi, obniżać napięcie związane z konkretnymi sytuacjami, poprawiać relację ze sobą i z innymi.

Scroll to Top